Назад

Български бизнес форум в Будапеща – израз на доброто сътрудничество между БТПП и Унгарската търговско-промишлена камараВ Будапеща бе проведен Български бизнес форум с подкрепата на Унгаро-българската стопанска камара (УБСК). 
 
В приветствие към участниците във Форума Петър Дунаи, главен секретар на Унгарската търговско-промишлена камара (УТПK), представи дейността и услугите на УТПК,  значимостта й за икономиката на страната и ролята й за интернационализацията на МСП.
 
Росен Ткаченко, президент на Унгаро-Българската Стопанска Камара, представи целите и акцентира върху главните насоки в дейността на Камарата, както и върху някои по-значими събития, организирани в Унгария и България в последните години с цел активизиране на търговско-икономическите връзки между двете страни.
 
В своето обръщение Симеонов подчертава традиционно доброто сътрудничество на БТПП с партньорски организации в Унгария, очертава възможни насоки за взаимодействие, изразявайки надежда за разширяване и развитие на бъдещо ползотворно сътрудничество с Унгаро-Българската Стопанска Камара. Би бил изключително полезен положителният пример от опита на Унгария, който да бъде приложен в защита на интересите на българската икономика. Председателят на БТПП изразява увереност, че настоящият форум ще допринесе за укрепването на деловите връзки между двете страни. 
 
Инвестиционният климат и бизнес възможностите в България бяха представени от Христо Етрополски, директор на дирекция "Секторно и инвестиционно обслужване" от Българска Агенция за Инвестиции.
 
Ласло Варади, изпълнителен директор на Laveco Кft., говори по жизненоважна за бизнеса на тема: “Международна оптимизация на данъците в Европейския съюз". Фирмата "Лавеко" е основана през 1991 година, има свои представителства в 8 страни, като от 2004 г. има клон и в България. 
 
Андраш Юрани, изпълнителен директор нa Leinonen Hungary Кft., представи историята и развитието на финландската семейна фирма, която вече има 13 офиса в 11 страни. 
"Лейнонен – свързващият мост между унгарското и българското счетоводство и администрация" бе тема, която предизвика голям интерес от страна на присъстващите. 
 
На форума присъстваха повече от 30 представители от 6 страни. Официалната част бе последвана от разговори, дискусии и дегустация на български вина, специално подбрани за деня от Bulgarian Wine Embassy.
 
Презентациите могат да се прочетат на уебсайта на Камарата: www.hbcc.eu
 

16.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад