Назад

Дебат за българската реиндустриализация

На конференция – дебат за българската реиндустриализация представители на бизнеса, правителството и академичните среди дискутираха националните политики за енергетика и околна среда, състоянието на енергийния пазар, предизвикателствата и възможностите на различни технологични решения. Форумът, организиран от сдружение Средногорие Мед Индустриален клъстер се състоя в столичния хотел „Хилтън“. Председателят на БТПП Цветан Симеонов бе сред откриващите конференцията. 
 
Николай Минков, изпълнителен директор на клъстера, припомни, че България е преминала през два периода на реиндустриализация - преди 100 години и в по-ново време през 60-те—90-те години на миналия век. Обръщайки поглед към бъдещето, той  постави въпроса дали идеята за европейската реиндустриализация е възможност или заплаха за България и доколко българските евродепутати са подготвени да лобират за българската индустрия. Николай Минков отправи пожеланието българската администрация да прилага използвания от предприемачите модел на „business continuity“. 
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов изрази надежда дебатът да даде тласък на българската индустрия и подчерта важността на енергийната сигурност и въздействието й върху околната среда. „Аз съм благодарен, че българският бизнес все по-будно се оглежда около себе си и все по-настойчиво търси дефектите в икономическата среда, законодателството и неговото прилагане“, отбеляза той и поясни, че целта е подобряване на условията за бизнес.  „За да направим по-гостоприемна нашата икономическа среда, да направим по-лек живота на предприемачите, да можем да освободим енергия за това те да се концентрират върху своята креативна дейност, а не в борбата с процедурите и административните разпоредби“, допълни Цветан Симеонов.  
 
Българската икономическа среда, бидейки част от европейската, е доста натоварена с разрешителни процедури, регистрации и т.н. и затова работата на администрацията е от важно значение за бизнеса, подчерта той и припомни, че в периоди на политически промени бизнесът многократно е бил стресиран от недобре работещата изпълнителска администрация. Специално към администрацията на средно и изпълнителско ниво  Цветан Симеонов отправи посланието за повече старание в работата и в очертаващия се нов период на политически промени.
 
Приветствайки участниците в конференцията Атанас Костадинов, заместник- министър в Министерството на околната среда и водите потвърди ангажимента на правителството към ре-индустриализацията. Според него, подходящо решение за България е във високо технологичните индустрии, паралелно с опазване на околната среда като развитие на производства на биопродукти, електрическата автомобилна индустрия и компютаризацията.
 
Сред докладчиците в конференцията бяха и представители на Министерство на икономиката и енергетиката, зам- ректорът на Минно-геоложкия институт, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Булгартрансгаз ЕАД, ЧЕЗ България. 
 
 
 
 

12.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад