Назад

Застой в работата на администрацията около изборите тревожи българския бизнесБългарският бизнес  се опасява от застой в работата на администрацията и фирмите са притеснени, че техните въпроси няма да бъдат решавани бързо и компетентно от съответните институции в предизборния и следизборния период. Това показват резултатите от експресна анкета сред членове на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), проведена по повод развитието на ситуацията в страната. 
 
От правилното функциониране на администрацията много зависи правилното функциониране на бизнеса. Затова БТПП отправя послание към администрацията на средно и изпълнителско ниво да полага усилия и с още по- голямо старание да обслужват бизнеса, за да не се почувства така тежко предизборния и следизборния период. Българският бизнес се нуждае от бързо решаване на поставяните въпроси, независимо от предизборната или следизборна ситуация в страната.
Проучването е осъществено по електронен път в периода 5 - 6 юни 2014 година. 
 
По въпроса дали трябва да има предсрочни избори и ако да – кога, 47% посочват, че трябва да има избори до края на настоящата година; 44% смятат, че не са необходими предсрочни избори; близо 7% заявяват, че през есента на 2015 г. трябва да има избори 2 в 1 (местни и парламентарни), а до тогава да работи правителството; само 2% са за избори догодина по това време.
 
При чести избори администрацията се отпуска и не работи, което не е в интерес на стопанските субекти, споделят почти половината от анкетираните предприемачи. Според едни е по-добре изборите да се състоят в началото на следващата година, според други –незабавно, според трети -не е добре да има избори скоро. Бизнесът се нуждае от повече експертност в управлението, но няма гаранция, че нови избори биха я увеличили, посочват участници в анкетата. 
 
Отчита се, че не е нормално през 12 месеца да се правят избори. Това води и до допълнителни разходи за бюджета. Отчита се и че сегашното правителство, работейки под натиска на бизнеса и политическите партии удържа макроикономическата стабилност. И за в бъдеще са необходими правилни ходове, защото грешките са  с тежки последици за икономиката. Обществото трябва да е нащрек защото опитът ни показва, че точно в такива периоди се правят непремерени или лобистки промени в законодателството.
 
Запитани, какъв смятат, че ще бъде ефектът от предсрочни избори, 48%  посочват, че очакват положителен за икономиката резултат; близо 45% очакват отрицателно въздействие; около 7% смятат, че предсрочните избори няма да повлияят на икономическата обстановка. И по този въпрос не се очертава преобладаваща позиция и единомислие. Според споделените мнения за следващото управление има и позитивни, и негативни. Има очаквания за отрицателно въздействие в краткосрочен план и за положителен резултат за икономиката – в по-дългосрочна перспектива. 
 
„Ефектът е заобикаляне на Южен поток, както ни заобиколи СИН поток и вследствие на това: по скъп ток и газ“, посочва участник в анкетата. Според преобладаващата част от анкетираните, наложителни са промени, за да се постигне преди всичко по-висока компетентност. 
 
„Реално погледнато при избори се губи около година. Три месеца преди избори държавата се подготвя за тях, три месеца анализира какво се е случило и се рови в миналото, три месеца рокади по ведомства и три месеца опити за рестартиране, а бизнесът се нуждае от спокойствие и предсказуемост”, посочва в анкетната си карта участник в анкетата.
 
Има и споделени опасения, че предсрочните избори ще забавят одобряването от ЕК на оперативните програми за усвояване на европейските фондове, а също и опасения от намаление на кредитния рейтинг на България.
 

13.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад