Назад

Кръгла маса в БТПП за финансиране на иновациите в МСП, НИРД и наукатаБТПП бе домакин на кръгла маса на тема: „Финансиране на иновациите в МСП, НИРД и научните изследвания в научно-образователните институции, както и на съвместни проекти на МСП с научните институти и университетите”. Събитието се организира от Съвета по иновации и енергийна ефективност към БТПП, съмвестно с Enterprise Europe Network (EEN). 
Дискутирано бе финансирането чрез ОП“Иновации и конкурентоспособност“; ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез други програми, администрирани от ИАНМСП при МИЕ.
 
Цветан Симеонов, председател на БТПП, приветства участниците в кръглата маса и отбеляза, че темата е особено актуална, тъй като конкурентоспособността и иновациите са предимствата, които дават тласък за развитие на всяка икономика. 
Симеонов напомни искането на бизнеса средите към държавната администрация – тя да продължава да изпълнява коректно и експедитивно своите задачи, въпреки сегашната трудна ситуация. 
 
Зам.– министърът на образованието и науката Иван Кръстев изрази категоричната позиция, че ключът към възходящото развитие на всяка страна е високата добавена стойност, която може да бъде постигната главно чрез иновации. Кръстев информира за хода на публична дискусия  по ОП „Наука и образование  за интелигентен растеж”. Той представи разпределението на финансовия план на оперативната програма. Презентацията може да видите ТУК.
 
Някои от проблемите при финансирането на иновациите и НИРД в МСП по оперативните програми на ЕС с акцент на ОП „Конкурентоспособност” през  програмния период 2007 – 2013 г. постави Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и енергийна ефективност и член на УС на БТПП. Той акцентира върху позиците на БТПП, които са отразени в становища, изготвени със съдействието на Съвета по иновации и енергийна ефективност и представени на правителството през 2014 г., както и позиции на Палатата от заседанието на Работната група на ОПИК на 24 април 2014 г.  За повече информация ТУК.
 
Участниците бяха запознати с новите възможности за финансиране на иновациите  в МСП в програмен период 2014 – 2020.
Презентацията може да видите ТУК.
 
Г-жа Радева, началник отдел „Иновации” при МИЕ, информира  за различни  становища по Иновационната стратегия и отбеляза, че визията на МИЕ през 2020г. е  преминаване от „плахи” към „уверени” иноватори. За повече информация ТУК.
 
От ИАНМСП бяха представени проекти по програми  на ЕС - програмата ЕВРИКА и свързаните с нея модели и инициативи за сътрудничество – индивидуални проекти, клъстери и чадъри и Евростарс.
 За повече информация ТУК.
 
Над 35 участници имаха възможност да зададат въпроси към представителите на МИЕ, МОН, ИАНМСП и БТПП.
 

10.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад