Назад

Учредена е Българо – Азербайджанска Търговска Индустриална Палата /БАТИП/

Над 20 представители на бизнеса взеха участие в проведеното в БТПП Учредителното събрание за създаването на Българо–азербайджанска търговско-индустриална палата /БАТИП/. Събранието бе открито от Димитър Братанов, президент на „Спорт сървиз груп” ООД. Той изтъкна потенциала на република Азербайджан в енергийните и инфраструктурни проекти и подчерта необходимостта от създаване на  смесена палата, която да се превърне в основен логиситичен и лобистичен център за българските предприемачи с бизнес интереси по отношение на Азербайджан. Дискутирани бяха и направленията от взаимен интерес като инфраструктура, транспортни коридори, туризъм, недвижими имоти, комуникации, образование  и др. 
 
Избран бе 5-членен управителен съвет на БАТИП. За председател на Управителния съвет беше избран Димитър Братанов, президент на „Спорт Сървиз Гръуп”,  за зам-председател  беше избран   Драгомир Кузов, генерален мениджър на „Веломания” и за изпълнителен секретар  - Братан Братанов, представител на „ ЕКОРП” ЕООД. 
 
Председателят на новосъздадената смесена палата Димитър Братанов изрази блгагодарност към БТПП за доброто сътрудничество и определи Палатата като основен двигател за учредяване на БАТИП.
 

18.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад