Назад

Участие на БТПП в пленарната сесия на ЕИСК в БрюкселНа 4 и 5 юни в Брюксел се проведe пленарна сесия на Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК), в която участва зам.-председателят на БТПП Георги Стоев. Основна тема на сесията е енергетиката и изменението на климата с участието на Гюнтер Йотингер, европейски комисар по енергетиката, и Жан Паскал Вал Иперселе, заместник-председател на Междуправителствения комитет по изменението на  климата (GIEC).
 
Встъпително изказване направи Хенри Малос, председател на Европейския икономически и социален комитет. Представени бяха становища по следните теми:
• Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020—2030 година
• Проучване на въглеводороди с използване на хидравлично разбиване
• Схема на ЕС за търговия с въглеродни емисии
• Цени и разходи на енергията в Европа.
 
Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в подготовката и дебатите на две от приетите становищa, както и в пленарното обсъждане на становището за мобилността на работната сила в Европа и мрежата EURES за преодоляване проблемите с младежката.
 
Направено бе и представяне на европейската гражданска инициатива (ЕГИ) - „Нов курс за Европа“ с участието на Филип Гросжан, заместник-председател на Комитета за популяризиране на ЕГИ и други представители на инициативата.
 

05.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад