Назад

Прекомерните правила и регулаторни режими в отношенията производител-търговец влошават бизнес средатаПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва в кръгла маса на тема „Кой е работещият модел за борба с нелоялните търговски практики в България?“. Дискусията бе организирана от Сдружението за модерна търговия.
 
Повод за дискусията бе внесеното от група народни представители на 7 март предложение за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. В публичното пространство проектозаконът на ЗЗК  придоби гражданственост като Закон срещу търговските вериги.
 
Кръглата маса бе възможност за обсъждане на проектозакона от всички заинтересовани страни, участващи в процеса на констатиране и превенция на нелоялните търговски практики – юристи, специализирани в сферата на конкурентното и търговско право, търговци – директори на големи търговски вериги, производители, представители на потребители, работодателски организации, икономисти, международни бизнес организации. 
 
Необходимо е да се изработи икономически модел, който действително да насърчава конкуренцията в сектора, да осигурява справедливи цени за крайните потребители и да работи в полза на малките и средните производители в България.
Обсъдени бяха европейските модели за борба с нелоялните търговски практики, ролята на държавата в тази ситуация, бяха посочени полезни законодателни промени.
 
Председателят на Палатата Цветан Симеонов представи позицията на БТПП относно проектозакона. Той посочи, че правилният подход за българската икономика е производството на висококачествена стока на конкурентна цена. Административната намеса не е добро решение. 
Предлагат се две промени със сериозен отрицателен ефект. Първата е свързана с неясната дефиниция „значителна пазарна сила“. Втората промяна е свързана с нарушаване на основни принципи на гражданското право във връзка с договорната свобода относно предлаганото изискване Комисията задължителни да оценява всички типови договори.
„Вече сме били свидетели, че при намеса в свободното договаряне резултатът е „изкривяване“ на пазара“ – допълни председателят на БТПП. 
 
Според Доклад на Световната банка за България шест са възможните решения на проблема с нелоялните търговски практики в страната, по думите на Йордан Матеев, ИД на Сдружението за модерна търговия.
Предложенията на българското правителство за борба с проблема не отразяват нито една от посочените от ЕС шест практики, т.е. това далеч не е най-доброто решение.
 
Според представителите на големите търговски вериги ефектът върху потребителите ще е негативен – търсене на алтернативни продукти в съседни пазари, повишаване на цените, което ще се отрази и върху разнообразието и възможностите за развитие на бизнеса в модерната търговия.
Законопроектът ще засегне основно малките и средни български производители. 
 
Производителите също се обединиха около мнението, че законът по-скоро би им навредил, отколкото би им помогнал. Взаимодействието с големите търговски вериги предлага възможност за достъп до по-големите вътрешни и до външни пазари, както и подобряване събираемостта на средтствата  им. 
 
Становището на БТПП - ТУК

04.06.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад