Назад

Американски бизнес консултант представи в БТПП свои иновативни методи

Бил Люис проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов, главния секретар Васил Тодоров и Радка Стаменова - член на ИС на БТПП и председател на Българската асоциация на жените предприемачи.
 
Консултантът представи дейността си по разработването на перспективни и успешни стратегии за развитие на компаниите. Посочено бе, че за разлика от голяма част от бизнес консултантите, които предлагат на компаниите основно теоретична помощ, в своята практика той използва по-задълбочени методи на работа.
 
Бил Люис счита за предимство на своите консултантски методи запознаването в дълбочина със ситуационната картина на предприятието чрез директни срещи и обстойни разговори с мениджърските екипи, служителите и финансовите отдели на съответните компании. 
Като следваща стъпка той отбеляза изготвянето на детайлен доклад, анализ и конкретни препоръки с цел постигане по-висока ефективност и по-значими резултати във фирмите.
 
По думите на Бил Люис неговият консултантски метод позволява по-добро планиране на действията и максимално концентриране на  усилията. 
 
На срещата в БТПП бе обсъдена възможността за съвместни проекти и обучения, като Палатата се ангажира да даде допълнителна информация за предстоящи семинари и консултации.
 

31.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад