Назад

Интерес към опита на БТПП и българския селскостопански сектор от страна на НПО на Казахстан и УзбекистанДелегация на неправителствения сектор на Казахстан и Узбекистан посети БТПП с цел ползване на опит и добри практики за стимулиране на малкия и среден бизнес и икономическата интеграция. Визитата в България е във връзка връзка с изпълнението на съвместен проект за насърчаване на инвестициите и предприемачеството в Централна Азия, финансиран от ЕС. Представителите на партньорите по проекта - Консултантски център ЗУБР  от Казахстан, Център за икономическо развитие от Узбекистан и Център за предприемачество и управленско развитие – България, проведоха среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов. 
 
Подобряването на бизнес климата и стимулирането на регионалната икономическа интеграция чрез  потенциала на малките и средни предприятия в Казахстан и Узбекистан, както и засилването на ролята на организациите, поддържащи развитието им бяха основен предмет на разговора.
 
Гостите проявиха интерес към богатия опит на Палатата в работата за подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в региона и подпомагането на малките и средни предприятия. Те акцентираха върху перспективата за установяване и развиване на партньорски отношения в селскостопанския сектор. Цветан Симеонов изрази готовност от страна на БТПП за съдействие и им предостави подробна информация за българските браншови структури в селското стопанство. 
 

29.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад