Назад

БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform” на партньорска среща в Тирана

Резултатите от проучване на използваните информационни средства за управление на интермодалния транспорт в района на Югоизточна Европа представи екипът на БТПП на провеждащата се в Тирана, Албания, партньорска среща по проект „ADB Multiplatform“*.  Участие в срещата взеха и албанските зам.-министри на транспорта и инфраструктурата и на икономиката, търговията и предприемачеството. 
 
В рамките на двудневната среща, която приключва днес, бяха обсъдени подробности по предстоящите дейости, свързани със създаването на центрове за развитие на мултимодални превози в Югоизточна Европа и тяхното включване в транспортните логистични вериги в региона.  Във връзка с това БТПП е разработила бизнес план за създаване на център за мултимодални превози, който да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски. 
 
Центърът за мултимодален транспорт в България ще бъде изграден в края на настоящата година и главната му цел е свързана с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.
 
_________
* Проект “ADB Multiplatform“ стартира в края на 2012г  и се изпълнява от БТПП в партньорство с 41 национални и регионални публични и неправителствени организации от общо 13 страни - България, Австрия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Албания, Хърватия, Черна гора, Сърбия и Украйна. Основните цели на проекта са свързани с:
-  разработване на екологосъобразни мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа;
- хармонизиране на съществуващите практики при превоз на стоки на територията на Югоизточна Европа чрез използване на мултимодални транспортни решения;
- прехвърляне на превозите на товари от шосейния към железопътния и водния транспорт с цел намаляване на вредните емисии.
 

28.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад