Назад

Участие на БТПП на международен форум в Белград - „Ролята на Сърбия в енергийния пазар на Балканите”В Белград се проведе международен форум на тема „Ролята на Сърбия в енергийния пазар на Балканите”, в който БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров. Конференцията е продължение на проведената във Варна през април дискусия относно ползите за бизнеса от проекта „Южен поток”. Събитието се организира в партньорство между търговските палати от Сърбия, България и Унгария.
 
На форума акцент бе поставен върху енергийния пазар на Балканите. Обсъдени бяха перспективите за осигуряване на доставките на природен газ в Европа.
 
Васил Тодоров посочи необходимостта големите енергийни проекти да отговарят на три основни принципа: (1) осигуряване на безспорни ползи за бизнеса и обществото, (2) пълна прозрачност при планирането и реализацията на проектите и (3) диверсификация. 
 
Главният секретар на БТПП подчерта, че в настоящия период в регионален план са необходими съгласувани действия на държавите за създаване на конкурентна пазарна алтернатива, намаляване на цените и разходите за енергията, подобряване на износа, разширяване възможностите за диверсификация и ефективно използване на възобновяемите енергийни източници.
Необходима е повече конкуренция и при производството на електрическа енергия на Балканите, по-голяма прозрачност при възлагането на обществени поръчки за енергийните проекти, включването на по-широк кръг от експерти при оценката.
 
Председателят на търговско-промишлената палата на Сърбия Желико Сертич и ръководителт на департамент „Стратегии и енергийна политика“ в Министерството на националното развитие на Унгария Милош Шипош също изразиха положителна позиция относно необходимостта от координирани действия за успешното стартиране и реализиране на големи енергийни проекти в нашия регион.
 

30.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад