Назад

Бизнес посещение на председателя на БТПП в РимПредседателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща с президента на Конфиндустрия /Асоциация на италианските предприемачи/, Джорджо Скуинци и представители на италианския бизнес в Рим. Срещата бе част от програмата на официалното посещение на вицепремиера Даниела Бобева в Италия.
 
Вицепремиер Бобева представи  възможностите и условията за бизнес в България. 
В присъствието на италиански предприемачи, инвестирали у нас, както и на представители на български бизнес организации са дискутирани предимствата и недостатъците за бизнес и инвестиции в България.
По време на срещата италианските предприемачи изразиха удовлетвореност от успешната реализация на своя бизнес в България  вследствие на благоприятната инвестиционна среда – ниски данъци, опростени процедури и надеждни партньори. Те споделиха и намеренията си и за допълнителни инвестиции от близо 500 млн. евро в следващите няколко години.
 
БТПП сътрудничи с Конфиндустрия на международно ниво в рамките на Международната организация на труда, Международната организация на работодателите. Конфиндустрия  България има открит офис на организацията в нашата страна от 2000 година и е от водещите партньори в Клуба на смесените палати към БТПП. 
 
От всички италиански инвестиции в България към момента 53% са в малките и средни предприятия. Това е добър пример за успешното участие на МСП в условията на международния конкурентен пазар. 
За периода 1996 - 2013 г. италианските инвестиции в България са 1,5 милиарда евро. За изминалата година те са по-малко от възможното - 13,6 милиона евро, което е предизвикателство и стимул за търсене на още по-тесни контакти с италианските инвеститори. До момента Италия е създала 20 000 работни места у нас. 
Стокообменът между двете страни бележи успехи и то в условия на икономическа криза. Износът е регистрирал растеж от 9,2% през 2013 спрямо предходната година, докато вносът от Италия бележи ръст в размер на 14% за същия период. Има и друга позитивна тенденция - италианските туристи у нас са се увеличили с 5000 души през 2013 г. в сравнение с 2012 година.
 

23.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад