Назад

Ключов момент при публично-частните партньорства и при обществените поръчки е прозрачността

Ключов момент и при публично-частните партньорства, и при обществените поръчки е прозрачността, категоричен е председателят на БТПП.  „Без прозрачност на процедурите не бива да минава нито един проект, за да се избегнат съмненията за задкулисни договорки и корупционни практики, подчерта той по повод кръглата маса, организирана от Американската търговска камара в България по актуални проблеми на публично-частното партньорство и обществените поръчки. 
 
Като основни недостатъци при реализирането на публично-частни партньорства в България Цветан Симеонов посочи хроничната неспособност на публичната власт да подготвя атрактивни проекти, с които да привлича инвеститори и отсъствието на доверие и увереност у фирмите, че могат спечелят такива проекти.  Той подчерта, че  публично-частното партньорство се базира на взаимоизгодно сътрудничество и коментира, че у нас законодателството е твърде сложно и че се наблюдава незаинтересованост у държавните и местни органи. Опитът на други страни покачва, че ПЧП е по-евтино, в сравнение с осъществяваните от държавните и местни органи проекти. В САЩ, например е между 5% и 40% по-евтино.
 
БТПП следи отблизо как се развиват ПЧП в страната и на тази база е изразила съгласие за промяна в законодателството, отбеляза още Цветан Симеонов. По отношение на обществените поръчки, той констатира, че е постигнат напредък и го свърза с възприемането на направените от БТПП предложения. Като особено позитивни той изтъкна облекчаването на  административните процедури, използването на електронните средства за комуникация, увеличаването на възможностите за малките и средни предприятия като подизпълнители, ограничаването на финансовите разходи за участие в обществени поръчки, както и включването на външни експерти от съответните сектори в подготовката и провеждането на процедурите.
Остават, обаче още нерешени проблеми. Повече информация: ТУК
 
В дискусията участваха представители на бизнеса и публични институции от България и САЩ . Особен интерес предизвика презентацията за международните практики за Публично-частно партньорство (ПЧП), изнесена от Ричард Нормънт, който до 2013 г. е бил изпълнителен директор на Националния съвет за ПЧП на САЩ.
 
Презентацията на Ричард Нормърт: ТУК
 
Презентацията на Ана Миткова: ТУК
 
Презентацията на Боян Иванов: ТУК
 

29.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад