Назад

Конкурс за участие в програма „Доброволец в европейските информационни мрежи”

Информационен център „Европа Директно” – София, Центърът за развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България, EURES – България, Информационен център на ЕС, 
EURAXESS – България и Enterprise Europe Network – България
 
обявяват
конкурс за участие в програма за доброволци
 
„Доброволец в европейските информационни мрежи”
 
 
Какво представлява програмата „Доброволец в европейските информационни мрежи”?
 
Провеждане на обща програма за доброволци в седем европейски информационни мрежи (ИЦ „Европа Директно”-София, Център за развитие на човешките ресурси, Европейски потребителски център-България, EURES – България, Информационен център на ЕС към Представителството на ЕК в България, EURAXESS – България и Enterprise Europe Network към БТПП). Във всяка мрежа съответният доброволец осъществява по 2 седмици неплатена добрволческа дейност, по време на която се запознава с работата на различните европейски информационни мрежи.
 
Кампанията ще се проведе в периода 20 юни – 15 декември 2014 г. До участие в нея ще бъдат допуснати двама кандидати след успешно преминаване на конкурс. В края на кампанията се издава сертификат, удостоверяващ дейността, подписан от директорите на всички организации.
 
РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
 
1. Право на участие
 
Право на участие имат всички студенти, записани минимум във втори курс към датата на обявяване на конкурса, във висши учебни заведения на територията на София-град.
 
2. Етапи на участие в конкурса
 
Конкурсът се провежда на 2 етапа:
 
1) Изпращане на документи за участие:
 
 - Europass автобиография на български или английски език, придружена от снимка;
 - Мотивационно писмо на английски език (до 300 думи).
 
Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени на електронен адрес: interns@europe.bg в срок до 17:30 ч. на 13 юни 2014 г.
 
2) Провеждане на събеседване с преминалите първия етап кандидати:
 
Събеседването с преминалите оценката по документи кандидати ще се състои в периода 16-18 юни 2014 г. в офиса на ИЦ „Европа Директно”-София на ул. „Г.С.Раковски” 101, София 1000.
 
3. Жури
 
Журито е съставено от представители на информационните мрежи, организатори на конкурса.
 
4. Критерии за оценка:
 
Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:
 
 - Общи познания за ЕС
 - Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (предимство е владеенето и на втори чужд език)
 - Добри комуникационни умения
 - Умения за работа в екип
 - Креативност
 - Организационни умения
 - Готовност за работа с различни целеви групи
 - Отлична компютърна грамотност
 
5. Съхранение на лични данни
 
Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.
 
6. Приемане на правилата на конкурса
 
С изпращане на документите за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.

21.05.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад