Назад

Обучение по права на интелектуална собственост, организира БТПП

Над 30 представители на бизнеса и творческите среди, сред които диригенти, композитори и музикални дейци участваха в организираното от БТПП в Националната музикална академия „П. Владигеров“ обучение по права на интелектуална собственост; авторски и сродни права. 
 
Събитието бе организирано със съдействието на най-голямата мрежа в подкрепа на бизнеса, ориентирана към малките и средни предприятия Enterprise Europe Network. Една от точките на тази мрежа е в БТПП – Европейски информационен и иновационен център (EEN) към БТПП.
 
Защитата на интелектуалната собственост придобива все по-голямо значение за насърчаване творческата и научно-изследователската дейност, подпомагане разпространението на идеи до по-широка аудитория и осигуряване на закрила на интелектуалния творчески труд.
 
Участниците в събитието бяха запознати с мерките, процедурите и обектите на защита на интелектуалната собственост както в България, така и на територията на целия Европейски съюз. Специално внимание бе обърнато на авторските права, срока на времетраене на закрилата и тълкуването на Закона за авторското право и сродните му права. Дискусии предизвикаха темите за размера на дивидентите, получавани по време на действието на закрилата на авторските права и бяха предоставени индивидуални безплатни консултации на участниците. 
 
Лектор по темата бе доц. д-р Веселина Манева - преподавател в секция “Гражданскоправни науки” в  Нов български университет, както и в Института за правни науки към БАН. 
 
За повече информация: 
Enterprise Europe Network
Българска търговско-промишлена палата
een@bcci.bg
www.enterprise-europe-network.bg  
www.bcci.bg 
 

24.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад