Назад

Развитие на клъстерите и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия

БТПП бе домакин на семинар „Развитие на клъстери и начини за насърчаване на износа по примера на Белгия”, осъществен със съдействието на Посолството на Кралство Белгия в София, Търговската мисия на Белгия и Франкофонския институт за администрация и управление.
 
Откривайки семинара, председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че износът е фактор, който спасява икономиката на страната в момента. При незначителен растеж на търсенето и липса на свежи чуждестранни инвестиции само външната търговия на България дава положителни резултати. Ролята на клъстерите и външната търговия са важни за бизнеса, каза г-н Симеонов. Страната ни взима Белгия за пример както в областта на законодателството, съдебната система, така и в клъстерите - област, която е много добре развита в Кралството. Основната цел е да се повиши способността на българските фирми да се обединяват и да излизат заедно на външни пазари.
 
Н.Пр. Аник Ван Калстър, посланик на Н.В. Краля на Белгия, сподели, че БТПП е важен и дългогодишен партньор на Белгия и Белгийското посолство. Тя разясни, че областта Валония е мястото, където се заражда тежката промишленост и черната металургия. С времето тя изгубва рентабилността си и местните компании започват да търсят други варианти за икономически просперитет под формата на клъстери.
 
Темата за развитие на клъстерите по примера на Белгия бе представена от изпълнителния директор на Валонския съюз на предприемачите Венсан Ройтер. Като предпоставки за формиране на клъстерите в Белгия бяха посочени растящото значение на иновациите, стремеж за намаляване и/или поделяне на разходи, изграждане на система на взаимно доверие и укрепване. Г-н Ройтер подчерта силната държавна подкрепа за насърчаване на клъстерите и създаване на благоприятни условия за развитието им в Белгия. Държавата е предоставила 25 хил. евро годишно за период от 2 години за изграждане на 10 основни клъстера. Публично частното партньорство е изиграло основна роля в процеса на създаването им. В европейската страна в момента са много активни регионалните клъстери, дефинирани още през 2007 г. Друг способ за формиране на клъстери са т.нар. центрове за конкурентноспособност. Тяхната цел е проектите с радикални иновации да бъдат осъществени и да излязат изцяло нови продукти на външния пазар. Събирайки проекти, съгласно определени стратегически насоки, Центровете за конкурентноспособност предлагат на правителството избрани проекти, които да бъдат подкрепени и осъществени. Към момента по тази схема са финансирани 240 проекта.
 
Г-н Ройтер презентира и още един вид клъстер - създаване на гроздове от предприятия, които работят за външен пазар. Две големи предприятия биват избрани за да станат "кръстници" на клъстера. Те предоставят списъци на своите партньори и доставчици. Следва тяхното обединяване - основно на МСП и подготвянето им за външни пазари. Процесът включва поредица от предварителни проучвания, опознавателни мисии и реализация. Естествено тези клъстери се създават и спират да функционират в съответствие с нуждите на предприятията.
 
Бяха представени и някои от предимствата на клъстерите:
За да се развива едно малко и средно предприятие в Белгия с ограничен брой служители и съответно капацитет трябва да се включи в клъстер или да се обърне към Център за конкурентоспособност
Чрез клъстерите се създава заетост
Постига се опростяване на някои административни процедури, както и законодателно опростяване
Създава се възможност за развитие на нови инициативи, включително иновации.
Презентацията за клъстерите на френски език можете да видите: ТУК
 
Втората част на лекцията на г-н Ройтер продължи с представяне на начините за насърчаване на износа и методи за финансиране. Директорът на Валонския съюз на предприемачите представи вътрешните и външни източници на финансиране на МСП, както и институциите и фондове във Валония, които се занимават с експортно кредитиране и финансиране на предприятията (Finexpo, Sofinex, Ducroire). Презентация: ТУК
 
Констатирана бе липсата на информация за икономическата ситуация и бизнес възможности в Източна Европа сред валонските фирми, и в частност –България.
 
Лекцията премина при голям интерес от страна на участниците - над 70 представители на български държавни институции, работодателски организации, научните среди, клъстери, фирми и чуждестранни студенти. Те имаха възможност да зададат въпроси и да споделят опит с лектора.
 

16.04.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад