bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

EEN

EEN

Мрежата Enterprise Europe Network помага на малкия и среден бизнес да се възползва максимално от възможностите на Европейския и световен пазар. Мрежата работи чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и извън него и повишава информираността на предприятията относно политиките на ЕС, иновациите,  енергийната  ефективност, структурните фондове. Опитни експерти предлагат комбинирани информационни и консултантски услуги за:

  • Намиране на нови партньори за бизнес, технологично или проектно сътрудничество
  • Достъп до финансиране за бизнеса – от европейски програми за научни изследвания и иновации до инвестиционни фондове, фондове за рисков капитал, банки и оперативни програми на ЕС в България
  • Законодателство, стандарти на ЕС и защита на интелектуална собственост
  • Проучване на мнението на МСП относно политиките на ЕС, касаещи бизнеса им
  • Оценка на иновативния капацитет на МСП с инструмента IMP3rove IMP3rove

Посетете нашата база данни с над 60 000 оферти за сътрудничество:
База данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер

Savet inovatsii
Съвет по иновации и енергийна ефективност към БТПП


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

За контакти:
Телефони: 02/ 8117 505, 980 21 89
Факс: 02/988 50 67
E-mail: een@bcci.bg

За повече информация:
(http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm)

 



WTC

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC

CEFTA

RCC

SECI

CEI