Назад

В Брюксел започна годишния Глобален форум на Националните организации GS1 
От днес в Брюксел се провежда годишния Глобален форум на Националните организации GS1. Мотото на форума тази година е „Мястото на GS1 в търговската верига на бъдещето”. На форума присъстват 525 участници от 85 GS1 Национални организации.

Идеята е да бъдат споделени резултатите от постигнатото в системата и да се очертаят  бъдещите планове за действие, което да гарантира, че стандартите, услугите и решенията GS1, ще отговорят по-пълно на нуждите на потребителите.

Ключовите теми на годишния форум са свързани с напредъка по маркирането на потребителски стоки, както и транспорта и логистиката. Особено внимание се отделя на темата за проследяването на медикаменти и продукти в здравеопазването. 
Заседанията откри Мигел Лопера, Президент на международната асоциация GS1, който представи  визията на организацията за следващите години. Беше направен преглед на развитието по основните направления транспорт и логистика, здравеопазване, глобалната мрежа за синхронизация на данни GDSN и др. 

GS1 България работи по всички направления. През изтеклата година бяха проведени кръгли маси с представители на търговските вериги и доставчици за переспективите от включването към GDSN. GS1 България популяризира методиката за проследимост на медицински изделия в България и представи специализирани брошури за здравеопазването.

В рамките на Глобалния форум е предвидена дискусия на председателите и Изпълнителните секретари на Националните организации GS1, както и провеждането на регионални форуми за Азия, Европа, Латинска Америка, Близкия изток и средиземноморието.

На форума GS1 България участва с 5-членна делегация -  Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България,  членовете на Бюрото на GS1- България Петър Велев,  Чавдар Селвелиев, и Христо Содев, който е изпълнителен секретар на организацията за България и Лейля Исмаилова-експерт.

След като се запознаят с водещите постижения в областта на логистиката и перспективите за митническите администрации по света,  GS1-България и БТПП ще поискат срещи в Министерството на финасите и Министерството на транспорта, за да ги запознаят с предложенията,  които форумът ще приеме. 
⃰⃰ GS1 e световна асоциация, която разработва и поддържа глобални стандарти,  позволяващи идентификация и предаване на информация за стоки, услуги, логистични единици, локации и амбалаж за многократна употреба по веригите за търсене и предлагане. Стандартите се ползват във всички отрасли и улесняват търговията, като комбинират използването на уникални идентификационни номера с носители на данни и процеса на електронната търговия. 
GS1 е нестопанска организация, неутрална спрямо бизнес партньорите и се ръководи от нуждите на потребителите на нейните стандарти. GS1 обслужва както големите мултинационални компании, така малките и средни предприятия. Тя е платформа за сътрудничество между бизнес партньорите.

21.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад