Назад

Български фирми със сериозен интерес за съвместна дейност с партньори от Казахстан

Българската търговско-промишлена палата бе домакин на работна среща «Насърчаване на икономическото сътрудничество България – Казахстан». Срещата се осъществи в рамките на трета сесия на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество, която се провежда в София на 24 – 25 март. 
 
В работната среща участваха Десислава Терзиева - министър на регионалното развитие на България и съпредседател на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничествоКайрат Бектаевич Абсаттаров зам.-министър на труда и социалната защита на населението на Казахстан, дипломати от двете страни и представители на бизнеса и местното управление на Казахстан, както и повече от 30 представители на български компании. 
 
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров откри срещата и подчерта позицията на Палатата - да подпомага реализирането на бизнес събития с цел насърчаване на стокообмена и осъществяване на бизнес контакти. Беше посочен и сериозният интерес от страна на фирмите в България за съвместна дейност с партньори от Казахстан в секторите: машиностроене, търговия, туризъм.
 
Министър Терзиева заяви, че не са оползотворени в достатъчна степен възможностите в двустранните икономически отношения България - Казахстан. Тя оцени икономическото сътрудничество с Казахстан като изключително перспективно и изрази увереност, че в  скоро време ще са налице положителни резултати от срещата. 
 
Като области от взаимен интерес бяха посочени: 
Селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост и селскостопанска техника 
Съоръжения за съхранение на плодове и зеленчуци, оборудване за транспортиране на млечни изделия
Завод за производство на комбинирани смески за животни
Възможностите за закупуване и доставка на мини-заводи за преработка на плодове и зеленчуци
Туризъм
Лека промишленост (преработка на вълна)
Фармацевтична промишленост, химическа промишленост, машиностроене, строителство
Козметика 
Мебелна промишленост 
Пътностроителна техника
Монтаж на битова техника
Производство на пластмасови опаковки и съдове за еднократна употреба
Транспорт - организация на логистични центрове
 
Зам.-министър Абсаттаров представи инвестиционната среда в Казахстан. В своето изказване той отбеляза, че правителството непрекъснато се стреми към намаляване на административните бариери пред бизнеса, преките чуждестранни инвестиции възлизат на 172 млрд.щ.д. Срокът за създаването на нова компания в Казахстан е сравнително кратък и отнема от 1 до 14 дни.
В страната има приета специална програма за насърчаване на чуждестранните инвестиции.  Осигурява се държавна подкрепа на инвеститорите – освобождаване от мито при внос на техника и оборудване, намаляване на данъчното облагане, отпускане на земя за изграждане на производствени бази и др. В момента в Казахстан работят около 8 000 предприятия с чуждестранен капитал.
Обособени са 10 свободни зони, които предлагат редица облекчения на административните процедури за бизнеса. Фирмите, опериращи в тези зони, не плащат корпоративен данък.
Подчертана бе  ползата от участието на Казахстан в митническия съюз с Русия и Беларус, обхващащ пазар от 170 млн. души и с общ БВП почти 2 трилиона щ. долара.
 
Юлиян Балчев, и.д. директор на дирекция „Маркетинг“ в Българската агенция за инвестиции, информира за икономическата среда и инвестиционния климат в България. Той посочи, че инвестициите в България на казахстански компании възлизат на 19 млн евро.
 
След официалната част се проведоха голям брой двустранни срещи. На 25 март делегацията от Казахстан ще посети няколко български предприятия, произвеждащи хранителни продукти, машини и съоръжения за хранителната промишленост.
 
Презентация на инвестиционните възможности в Казахстан - ТУК
Презентация на икономическия и инвестиционен климат на България - ТУК
 

24.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад