Назад

Обмен на добри практики с Норвегия относно социалния диалог и тристранното сътрудничествоБТПП организира кръгла маса, посветена на въпросите на социалния диалог и тристранното сътрудничество, която ще се проведе на  27 март /четвъртък/ 2014 г, от 10:00 ч. в БТПП. 
 
Събитието се организира в рамките на проект „TRUST“, изпълняван от БТПП в качеството й на  национално призната работодателска организация, с финансовата подкрепа на Фонда за достойни условия на труд и тристранен диалог в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г.”.
 
Кръглата маса ще бъде официално открита от председателя на БТПП Цветан Симеонов. В събитието ще участва министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.
 
БТПП ще информира за състоянието на тристранното сътрудничество в страната на национално и браншово ниво, съгласно   направените проучвания  в рамките на проект „TRUST“,  както и налагащите се изводи и препоръки.
 
Представители от Конфедерация на работодателите в Норвегия (NHO), партньори на БТПП по проекта, ще дискутират системата за тристранно сътрудничество в Норвегия и установените „добри практики” за постигане на консенсус при вземане на решения, свързани с икономическата стабилност и растеж. 
 
За участие в кръглата маса и дискусиите са поканени и социалните партньори, както и  представители на изпълнителната власт /министерства/, участващи в тристранния диалог. 
 
Програма на кръглата маса - ТУК
 

24.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад