Назад

Центърът за фирмено обслужване към БТПП и Coface България разширяват сътрудничеството

БТПП-Център за фирмено обслужване и Кофас България подписаха споразумение за сътрудничество в областта на предоставянето на бизнес информация и събиране на вземания.
 
Всяка фирма ще има възможност да получи маркетингова и бизнес информация, която ще помогне на компанията предварително да прецени своите рискове при нови инвестиции. Маркетинговите бази и кредитните доклади  дават възможност на компаниите да срещнат нови и добри партньори и силно да ограничат търговските си рискове. Прецизността на тази информация е гарантирана от експертния опит на Кофас в управлението на търговските рискове и оценките на бизнес климата в световен мащаб.
 
Фирмите ще спечелят и от предложенията за извънсъдебно събиране на вземания. Събирането на вземания от страна на Кофас подобрява ликвидността и предпазва печалбите. Предлага се местно и международно събиране на неоспорвани дългове между юридически лица.
 
Сътрудничеството между БТПП и Кофас е насочено към фирмите с цел  подпомагане за намаляване на риска, увеличаване на ликвидността и получаване на конкурентни предимства.
 

05.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад