Назад

БТПП изрази положителна оценка на резултатите по проект на Агенция „Митници“

Агенция „Митници“ успешно приключи проект „Засилване на административния капацитет на българската митническа администрация в съответствие с инициативата Електронни митници на Европейския съюз“, осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд.
 
На заключителната конференция по проекта заместник-директорът на Агенция „Митници“ Лъчезар Кръстев посочи, че с реализирането на проекта Агенция „Митници“ подобри услугите, представяни от митническата администрация за гражданите и бизнеса, включително повиши капацитета си за прилагане на електронното управление и създаване на устойчиви ИТ системи, което подпомага изграждането на съвременна митническа администрация.
 
По проекта са усъвършенствани, интегрирани и разширени услугите, предлагани от електронния портал на Агенция „Митници“, изградена е автоматизирана система за деловодство и административна дейност и са изготвени специфичните изисквания за резервираност и непрекъсваемост на ИТ системите.
 
В резултат на изпълнението на проекта са реализирани 7 електронни административни услуги:
1.     Издаване на разрешение за използване на обща гаранция или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност при поставяне на стоки под режим транзит.
2.     Издаване на свидетелства за митническа годност.
3.     Издаване на разрешения за използване на опростени процедури на деклариране.
4.     Издаване на разрешения за предоставяне на статус „одобрен износител“.
5.     Извършване на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение.
6.     Извършване на научно-лабораторни изследвания  и изготвяне на експертни становища.
7.    Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, като облекчена формалност при режим транзит.
 
БТПП изрази положителна оценка за резултатите по проекта. На конференцията главният секретар на БТПП Васил Тодоров подчерта необходимостта освен от въвеждане на електронни услуги за бизнеса, но и от внедряването на софтуер, който да позволява комуникация между отделните системи на държавната администрация с цел извършване на проверки и обмен на данни изцяло по служебен път. По този начин ще се облекчи бизнесът, който за ползване на една административна услуга често се налага да подава десетки заявления с искания за информация от различни ведомства.
 

27.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад