Назад

БТПП представи становище по проектозакона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредитНа заседание на Комисията по икономическа политика и туризъм при 42-то НС беше приет на първо четене проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. 
 
БТПП подкрепи законопроекта, в т.ч. и относно нормирането на условията и реда за отпускане на кредити в размер до 400 лева. 
 
По отношение на конкретните текстове на законопроекта, БТПП счита за необходимо допълването на чл. 11, ал. 1 от цитирания закон с включването като задължителен реквизит на избраният начин за удовлетворяване на банката при принудително изпълнение по жилищни ипотечни кредити.
 
Становището на БТПП по законопроекта вижте - ТУК
 
 

 


27.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад