Назад

Проведе се редовното Общо събрание на членовете на Съвет GS1 България към БТПП

На 27 февруари 2014 г. се проведе редовно Общо събрание на членовете на Съвет GS1 България към БТПП. Присъстваха представители на фирми от различни сектори на промишлеността – производство на хранителни стоки, фармацефтични продукти, стоки за бита и строителството. Събранието протече при следния дневен ред:
 
Доклад за дейността на GS1 България през 2012 и 2013 г.;
Доклад на експерт-счетоводител за изпълнението на бюджета за предходния период;
Приемане на програмата за дейността на GS1 България за следващите две години;
Приемане на Бюджета за следващите две календарни години;
Избор на членове на Бюрото на GS1 България;
Определяне на препоръчителна дата за следващото Общо събрание.
 
Акцентите в програмата за дейността на GS1 България през следващите две години са:
 
Технологично обновяване на информационната система на GS1 България и предоставяне на нови услуги на фирмите-членове, 
 
организиране на семинари и участие в мероприятия по ключови теми, свързани с приложението на стандартите GS1, 
 
информационно осигуряване както за новостите и тенденциите от приложение на стандартите, така за Добри практики цял свят,
 
подобряване качеството на баркодовете, 
 
приложение на стандартите  GS1 в сектор здравеопазване, 
 
За популяризиране и разширяване на приложенията на стандартите GS1 и осъществяване на своята дейност Съвет GS1 България ще търси сътрудничество с държавни структури, браншови организации, фирми, разработващи информационни системи за управление на материалните потоци и логистиката и висшите учебни заведения.
 
На Общото събрание за членове на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП бяха избрани:

No

ИМЕ

ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ФИРМА

1

БОРИЛ

ТАШЕВ

УПРАВИТЕЛ

ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ ЕООД

2

ВЕСЕЛИН

СТОЯНОВ

УПРАВИТЕЛ

ТРАНСПРЕС ООД

3

ЕЛЗА

МАРКОВА

ИЗП. ДИРЕКТОР

БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД

4

НАДЕЖДА

ПАНЧЕВА

УПРАВИТЕЛ

ПРИМАВЕТ СОФИЯ ООД

5

НИКОЛАЙ

ИЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ

ДАТЕКС ООД

6

ПЕТЪР

ВЕЛЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

ЕКОФАРМ ГРУП АД

7

ХАРАЛАМБИ

ХАРАЛАМБИЕВ

ИЗП. ДИРЕКТОР

ЛАКПРОМ АД

8

ЦВЕТАН

СИМЕОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

БТПП

9

ЧАВДАР

СЕЛВЕЛИЕВ

УПРАВИТЕЛ

МАГРЕ – ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ ЕООД

 
След избора се проведе и първото заседание на новоизбраното Бюро на Съвет GS1 България, на което за председател бе избран г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, а за зам.-председател Елза Маркова.
 

28.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад