Назад

БТПП проведе обучение за туроператори и туристически асоциации по проект RECULTIVATUR

На 27 и 28 февруари 2014 г. Българската търговско-промишлена палата проведе обучение за заинтересовани страни и ключови организации от сферата на туризма.
 
В рамките на обучението бяха разгледани следните пет модула:
- идентификация на културни ценности;
- идентификация на възможности за сътрудничество;
- цикъл на управление на проекти;
- възможности за финансиране на проектни идеи;
- международни бизнес мрежи.
 
Основната цел на обучението беше да мотивира туроператорите и подпомогне техните усилия за изработване на привлекателни туристически маршрути, включително и такива, предназначени за религиозен туризъм. По време на обучението се проведе оживена дискусия като се подчерта, че интересът към пътуванията, свързани с религиозни преживявания, нараства и пазарът има нужда от нови религиозно-културни туристически продукти, което е една от основните цели на проекта.
 
 Участниците (туроператори, туристически асоциации, неправителствени организации и представители на академичната сфера) получиха конкретни съвети за идентифицирането, развитието и представянето на техните продукти на националния и на международния пазар. Бяха разгледани практични казуси и организирани ролеви игри. Лектори на обучението бяха учени и преподаватели от катедра „География на туризма“ от СУ „Св.Климент Охридски“. 
 
Една от целите на проект RECULTIVATUR е създаването на 4 регионални агенции в България, Гърция, Румъния и Унгария, целящи промотирането на новите религиозни маршрути в Югоизточна Европа. Проектът завършва през 2014 г. като след неговото приключване, мрежата от регионални агенции ще си сътрудничи при бъдещи инициативи за развитието на религиозния туризъм и подкрепя устойчивото развитие на проекта.
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел.02/ 8117 556, e-mail: projects2@bcci.bg .
 

04.03.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад