Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничествоИ по двете точки от дневния ред на заседанието на НСТС - проект на правителствено постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионални болести, и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, беше констатирано наличието на несъгласие между социалните партньори.

По първия проект, споровете бяха по отношение на предложението за отпадане на възможността за подписване на експертното решение на ТЕЛК с особено мнение, което ще доведе до възможност за оспорване на решението само по общия ред пред НЕЛК. Тук несъгласие изразиха представителите на КНСБ и АИКБ.

По другия обсъждан проект спорове предизвика предложеният текст за регламентиране на възможност за наследниците на починало лице, които имат право на наследствена пенсия, да платят стажа на наследодателя по времето на неговото следване във висше или полувисше учебно заведение.Тук несъгласие изразиха представителите на КНСБ.

По време на заседанието беше поставен и въпросът за начина, по който ще се разглеждат предложенията за изменене и допълнение на Кодекса на труда, направени от социалните партньори. Страните се обединиха около виждането всички предложения да се дискутират в комисиите на НСТС и след това в заседание на самия Национален съвет за тристранно сътрудничество.


24.02.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад