Назад

АОБР обяви приоритетите си за 2014 година

Бизнес средата, европейските фондове, тристранния диалог и капиталовия пазар ще бъдат приоритетни по време на ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2014 г., осъществявано от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Това обявиха на съвместна пресконференция в БТА ръководителите на Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Българска стопанска камара (БСК) и АИКБ и разясниха вижданията си.
 
Намаляване на регулаторните режими, решителен напредък по отношение на електронно управление, привеждане на таксите на разходоориентиран принцип, предвиждат набелязаните насоки за работа за подобряване на бизнес средата.
Според оценката на председателя на БТПП Цветан Симеонов три са главните пречки за бизнеса – лошото административно обслужване и свързаната с това корупция, твърде „динамичното“  законодателство и ограниченият достъпа до финансиране. Той отбеляза, че според проучванията на БТПП не се очаква съществен ръст нито във вътрешните продажби, нито в заетостта и допусна че може да се очаква по-скоро стагнация или увеличение на безработицата след въвеждането на новата минимална работна заплата. „Единственото положително усещане и очакване, което смятаме, че е осъществимо, е по отношение на продажбите в чужбина, т.е. отново ще разчитаме на експорта и БТПП ще направи всичко възможно да подкрепя българските фирми“, добави Цветан Симеонов.
 
Коментирайки предлаганите промени в Наказателния кодекс, засягащи работодателите, той предупреди, че ако бъдат приети, текстовете ще се превърнат в средство за рекет на работодатели и то от страна на некоректни работници и служители. „Ще предприемем сериозни мерки, включително може и да преразгледаме участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество“, допълни той.
 
Ръководителите на работодателските организации от АОБР изтъкнаха важността на успешното усвояване на Европейските фондове и подчертаха необходимостта от максимално опростяване и стандартизиране на процедурите по проектите.
 

31.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад