Назад

Основните пречки при кандидатстване по ОП Конкурентоспособност бяха обсъдени в БТПП

Управителят на фирма „Алмарекс“ Светла Маринова и главният секретар на БТПП Васил Тодоров обсъдиха проблемите, които са възникнали пред фирмите, кандидатстващи по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика" за периода 2007-2013 година. 
 
Бяха посочени основните пречки, свързани с бюрократичните процедури, както и все още бавните темпове на усвояване на средствата. Констатирано бе, че най-атрактивната схема през изминалия период безспорно е била технологичната модернизация на предприятията, като се очаква и през следващия период да се запази висок интересът на фирмите към тази схема. 
 
Отбелязано бе и забавянето на финализирането на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ за новия програмен период 2014-2020. На срещата бе коментирано, че отново се повтаря ситуацията от 2007 г., когато имаше стартирал бюджетен период, през който можеше да се усвояват средства от фондовете на ЕС, и неодобрена оперативна програма, която съответно забави и кандидатстването с проекти от страна на фирмите. 
 
Очакванията на предприятията са новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ да бъде одобрена в най-кратки срокове, за да могат да се пуснат новите проектни схеми още през първата половина на 2014 година.
 

29.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад