Назад

БТПП и ФНТС ще проведат Национален форум за ефективно насочване на средствата през следващия програмен периодНа среща в БТПП Лидия Смедарчина – зам.-председател на Федерацията на научно-техническите съюзи, и председателят на Палатата Цветан Симеонов разгледаха нови инициативи и възможности за съвместно сътрудничество по актуализирания през 2011 г. Меморандум за съвместна дейност на база сключено Споразумение. 
 
Във връзка със започването на нов програмен период 2014-2020 и необходимостта обществото да бъде по-добре информирано за правилното насочване на средствата, още през първото тримесечие БТПП и ФНТС планират провеждане на Национален форум по инициатива на Федерацията, съорганизаторството на БТПП и други работодателски организации.
 
Палатата ще вземе участие с изразяване на позиция и доклади, свързани с предизвикателствата пред развитието на България през новия програмен период, ролята на неправителствените организации, образование и наука, как иновациите и новите технологии да стигнат по бързо до бизнеса, и други проекти. 
 

27.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад