Назад

БТПП не подкрепя предлаганите промени в Кодекса на труда

На първото за тази година заседание на НСТС бе обсъден проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Магдалена Ташева и група народни представители. 
 
БТПП не подкрепя предлаганите промени по закона. 
 
Аргументите от становището на БТПП вижте ТУК.
 
Четирите национално представителни работодателски организации не подкрепиха внесения законопроект. Обобщеното им становище сочи, че много под 1% от общия брой работодатели са недобросъвестни, некоректни и не изплащат възнагражденията си. Не беше подкрепено предложението за забавено уволнение на работник, ищец по трудов спор срещу работодател. Съгласно предложената разпоредба, работодателят няма да има право да уволни работника до 6 месеца след приключване на делото, дори то да е било загубено от работника. 
Като се вземе предвид, че за делата по трудови спорове не се внася такса, става ясно, че това може да бъде лесно използвано от недобросъвестни работници да останат на работа, въпреки недоброто си представяне или дори след дисциплинарни нарушения.
Работодателите посочиха, че ако се приеме този проектозакон не само ще се бъдат напразни всички усилия за  привличането на инвеститори, но и ще бъдат изгонени местните такива.
 
На заседанието на НСТС, по предложение на досегашния зам.-председател на НСТС Цветан Симеонов, бе избран нов зам.-председател – Васил Велев, председател на АИКБ, който ще бъде координатор на работодателските организации за 2014 година. 
 

28.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад