Назад

Бизнес семинар за процедури за участие в търговете на Върховния комисариат за бежанците на ООН

Процедуритe за участие в търговете на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) представи на бизнес семинар в БТПП Валентина Цонева, член на екипа за спешни действия към Върховния комисариат на бежанците на ООН, изпратен в България.
Още при откриването на форума председателят на БТПП Цветан Симеонов отбеляза, че българските фирми не използват достатъчно активно възможностите за участие в търговете на ВКБООН като доставчици. Валентина Цонева също констатира, че интересът от страна на българския бизнес е слаб. Тя подчерта, че ООН са сериозен и надежден партньор и че целта на семинара е именно да засили интереса на българските фирми към търговете на ВКБООН и да бъдат разяснени условията за участие.
В рамките на семинара бяха дадени разяснения за основният тип договори, които се сключват при търговете; за целите на договорния процес и стоките и услугите, които ВКБООН договаря, както и за подготовката на необходимите документи и условията за плащане. Валентина Цонева уточни, че ако една фирма желае да бъде включена в системата на ООН като доставчик, е небходимо да попълни регистрационна форма, което обаче не е гаранция, че фирмата ще бъде избрана за доставчик при даден търг, тъй като решението се взема от Комитета за оценка към ООН. Тя увери, че при тръжните процедури на ВКБООН, всички фирми се разглеждат по един и същ начин и им се предоставя еднаква информация.
 
Участниците в семинара имаха възможност да зададат своите въпроси, да получат компетентни отговори и да обменят виждания, поради което семинарът продължи с около час по-дълго от предвиденото.
 
Повече информация за Върховния комисариат за бежанците на ООН можете да откриете на сайта на ВКБООН: http://www.unhcr.org/ 
 
Презентацията на г-жа Валентина Цонева можете да свалите ТУК
 
Ако желаете да получите допълнителна информация относно процедурите за участие в търговете се свържете с Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” към БТПП за съдействие – тел.: +359 2 8117 497 или e-mail: intorg@bcci.bg
 

29.01.2014 г.

Още новини:

Видео:

Назад