Назад

Заседание на Регионалния борд на Националните организации GS1 в Европа

Регионалният борд на Националните организации GS1 в Европа заседава в Лисабон на 10 и 11 декември 2013 г. Представени са над 30 национални GS1 организации в Европа. България участва чрез Съвет GS1 България към БТПП, представен от изпълнителния секретар Христо Содев.
 
Заседанията на Борда имат важна роля за управление на дейността на организацията в Европа. GS1 в Европа вече е регистрирана в Брюксел като самостоятелно юридическо лице, което ще позволи по-активна комуникация с Европейската комисия и участие в европейски проекти. 
 
През първия ден от заседанието бяха обсъдени важни въпроси, свързани със изпълнението на финансовия план, стратегията на за налагане на глобалната марка GS1 и споразумението за търговските марки. Акцент в обсъжданията бяха актуализацията на визията и мисията на GS1 в Европа и дългосрочните цели на организацията.
Очакванията са през втория ден на заседанието да бъдат докладвани резултатите от работата и напредъка по различни проекти, между които:
 
По управление на стандартите:
Участието в процеса за управление на глобалните стандарти – GSMP; 
работна група В2В2С;
работна група по регламент 1169/2011;
По подпомагане при внедряване:
Координация на дейностите свързани с електронното правителство ;
Стандартите GS1 в банковия сектор. Обработка на парични потоци;
Безопасност на продуктите.
Идентификация на пресни плодове и зеленчуци с използването на глобални номeра GTIN и маркиране с Databar. 
Нови проекти:
проследимост на риба;
хармонизация на EDI съобщението RECADV.
приложенията В2С (business to consumer), с които да се предоставя надеждна информация за продукта в електронен вид от производителя към потребителя;
и други.
 
На заседанието ще се обсъждат бъдещите дейности в различни стратегически направления, ще бъдат докладвани резултатите на работната група по „Идентификация и носители на данни“ и предложенията за нови проекти. Ще бъдат приети също така програмата и бюджета за 2014 г. 
 

11.12.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад