Назад

В БТПП бяха представени възможности за защита на българските фирми пред европейски институции

Добрата информираност за изискванията на правото на ЕС и за предстоящи промени в нормативни актове на Общността е от изключителна важност за българския бизнес, но у нас се подценява. Много от българските компании не се интересуват от процеса на обсъждане на проекти на нормативни актове на ЕС и научават, че са засегнати негативно от дадено европейско изискване твърде късно – след като промяната е станала факт и по българското законодателство. 
 
БТПП разработва система за възможно най-ранно информиране за предстоящи промени в законодателството. Усилията на Палатата са за промяна в манталитета на фирмите и повишаване на заинтересоваността им от предварителен преглед на предстоящите промени в нормативната база.
 
Не малко български фирми пропускат възможността да реагират своевременно и се нуждаят от защита пред европейски институции. В тази връзка, по инициатива на белгийската компания “Field Fisher Waterhouse LLP” (www.ffw.com ) в БТПП се проведе презентация на тема “Защита на българските фирми пред европейските институции”. Лорeн Русман, съдружник във “Field Fisher Waterhouse LLP”, запозна аудиторията с различните сфери на дейност на белгийската компания и опита й в оказване на съдействие на фирми от България. Основно той е специалист по отношение на изискванията по отношение на хранителната индустрия, безопасност на храните, опаковане, етикетиране, Общата селскостопанска политика на ЕС.
 
В дискусията след презентацията бяха поставени въпроси относно административноправните процедури при нарушаване на договори, разрешаване на проблеми и съдебни спорове при нарушаване на изискванията на продуктовото законодателство на ЕС. 
 
Презентация на “Field Fisher Waterhouse LLP”  ТУК
 

22.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад