Назад

Семинар „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Аксент Консултинг ЕООД, организира семинар на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия ” на 21 ноември от 10:00 часа в БТПП, зала Б.
 
Подробно ще бъдат разгледани критериите за допустимост, условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, подготовката на проектни предложения и механизмите за изпълнение. Участниците ще получат индивидуални консултации. Грантовата схема е отворена за прием на проектни предложения до 23.12.2013 година.
 
Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия със седалище в Република България, пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта. Бенефициентите трябва да развиват своята дейност в един от следните сектори: Сектор С – Преработваща промишленост, Сектор J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и Сектор М – Научноизследователска и развойна дейност (само код М72). Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ до 2 милиона лева, които могат да съставляват от 60 до 70% от общите разходи по проекта.
 
По схемата се финансират дейности като: фундаментална промяна на цялостния производствен процес, разширяване на обхвата на съществуващо предприятие, стартиране на нова дейност в отрасъл, допустим по настоящата процедура и др.
 
Таксата за участие е 120 лв. с ДДС, като цената включва: кафе паузa, обяд, сертификат за участие в семинара, лекционни материали.
 
За допълнителна информация и записване: http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=306 или на E-mail: projects4@bcci.bg, факс: 02/ 987 32 09. Краен срок за регистрация: 20 ноември, 15.00 часа.
 

19.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад