Назад

Обсъждане на стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България

В БТПП се проведе национална среща на тема: “Обсъждане на стратегия за създавнае на център за мултимодални превози в България“, организирана от Българска търговско-промишлена палата в рамките на проект „ADB Multiplatform“. 
 
Срещата бе открита от Цветан Симеонов, председател на БТПП. Петър Киров, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията посочи, че партньорството с бизнеса е от изключително значение. Той коментира, че е важно бизнесът да осъзнае необходимостта от развитие на интермодалните превози и че тяхното развитие ще бъде от полза за всички участници в логистичната верига. В този смисъл зам.-министърът насочи вниманието към избор на устойчив модел на център за интермодални превози. 
Зам.-министърът изрази надежда и извън рамките на проекта да бъде изградена и необходимата културна среда в бизнес практиките на спедиторските, логистичните, транспортните фирми, която да допринесе за една по-ефективна и балансирана транспортна система, която ще даде и конкурентно предимство на цялата индустрия на страната.
 
По време на срещата бяха представени основните цели и дейности на проекта. Бяха обсъдени моделите за създаване на центрове за мултимодални превози в Югоизточна Европа и по-специално в България. 
 
Основна цел на проекта е насърчаване на алтернативни транспортни решения с фокусиране върху интермодалните превози, включващи пристанищата на Адриатическо море, река Дунав и Черно море. 
 

18.11.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад