Назад

Цветан Симеонов: ЗА БИЗНЕСА ЖИВОТОСПАСЯВАЩАТА ОПЕРАЦИЯ Е ИНОВАЦИЯТАЗа бизнеса иновацията, може да се окаже животоспасяваща операция и това трябва да стане фокус на внимание не само за научните среди, не само на държавните институции, но най-вече за бизнеса. Защото без заинтересованост към постиженията, без натиск от страна фирмите към науката да търси решения, които са полезни и носят по-висока ефективност и производителност, няма да има напредък нито за една страна.

Усилията вече добиват много организиран характер и на новите лидери на Евросъюза. В навечерието на тазседмичните обсъждания за иновациите в Европейския Съвет, Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати „ЕВРОПАЛАТИ” призова лидерите от ЕС да възприемат бизнес ориентиран подход към политиката в областта на иновациите.

Традиционният подход към политиката в областта на иновациите, който има силно научно-изследователска насоченост, е морално остарял,” каза Генералният секретар на ЕВРОПАЛАТИ, Арналдо Абруцини. „Иновациите трябва да довеждат идеите до пазара и предприемачите и бизнеса играят ключова роля в този процес. Очакваме тази седмица държавните глави да потвърдят необходимостта от нов подход към политиката в областта на иновациите, който да отразява движещата роля на пазара.

Така например, новите европейски партньорства за иновации, заложени в стратегията „Съюз за иновации”, с цел да помогнат за преодоляване на основните предизвикателства на съвременното общество, трябва да се оценяват и по това колко идеи довеждат до пазара и следователно, какъв растеж акумулират и колко работни места създават.

Индексът на „Съюза за иновации” за 2010 г. потвърждава тези изводи – страните, които са се представили най-добре в областта на иновациите в Европа (Дания, Финландия, Германия и Швеция) успяват да доведат технологичните си познания до пазара и демонстрират отлични връзки между научно-изследователската база и бизнеса.

Темата за иновациите от доста време се дискутира и у нас, но резултатите бихме казали, че все още са доста епизодични. Опитите да се събират научни постижения в база данни и да се чака бизнесът да ги хареса и да плати нещо за внедряването им, също не се увенчаха с успех.

Идва време с много загриженост да се погледне на въпроса за иновациите, защото особено за икономиките от страните от ЕС това е повече от наложително. Виждаме много повече прагматичен подход у бързо развиващите се икономики, голямите обороти им позволяват да бъдат по-динамични и да се развиват. Време е всички фирми в страните от Евросъюза като единно пространство за движение на стоки, капитали, услуги и хора, да изберат иновациите като приоритет. В противен случай рискуваме да се превърнем в една консервативна и застояла страктура със слаби перспективи за развитие в динамичната икономическа обстановка. Да не забравяме,че тази обстановка може да бъде използвана не само от Азиатските тигри, но и от Южноамериканските ягуари.

Българската търговско-промишлената палата констатира подобни ненасърчителни резултати в наскоро обобщените резултати от последната своя анкета проведена с над 3500 фирми. Обезпокояващо малък е броят на фирмите, които имат отношение към този въпрос. Даже тези, които се замислят по въпроса за иновациите, показват ниска степен на заинтересованост, показват непознаване на възможностите, включително и на предимствата на европейските проекти. Това е още по-сериозен сигнал за бързи действия. Успоредно с това мерките за улесняване усвояването на средствата по програма „Конкурентоспособност”, въпреки известния напредък, съвсем не отговарят на изоставането което имаме.


03.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад