Назад

Започва подготовка на каталог на големите инвестиционните проекти 
Българската Агенция за Инвестиции започва подготовка на каталог на големите инвестиционните проекти

Българската Агенция за Инвестиции (БАИ) започва подготовката на каталог на големите инвестиционни проекти в България. Каталогът ще бъде под формата на луксозно печатно издание, което да се разпространява както от БАИ, така и от други държавни институции, а също така и под формата на база данни, която да бъде на разположение на потенциални инвеститори чрез сайта на БАИ.

Проектите трябва да са с очаквана стойност над 500 хил. лева и да са разпределени в следните категории:

Промишленост
Земеделие и селско стопанство
Транспорт, логистика и инфраструктура
Туризъм
Околна среда и възобновяеми енергийни източници
Иновативни и творчески проекти
Недвижимост

Включването на проекти в каталога ще бъде безплатно. Предложения за инвестиционни проекти се приемат до началото на март 2011 г., а каталога ще бъде отпечатан до средата на годината.

Всички представители на бизнеса, които са заитересовани от предложението, могат да се обръщат към БАИ, на електронна поща catalog@investbg.government.bg, или на телефон 02 9855572.

Новината за подготовката на каталога с големите инвестиционни проекти е публикувана и на интернет страницата на БАИ:02.02.2011 г.

Още новини:

Видео:

Назад