Назад

БТПП възрази срещу увеличаване на минималната работна заплата и тавана на осигурителния доход

Проведе се заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което се обсъдиха проектите за 2014 г. на закона за държавния бюджет, на закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса и два проекта на закони за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Бе разгледан и проект на Постановление за увеличаване на МРЗ от 310 лв. на 340 лв. от 1 януари 2014 г.
 
БТПП изрази принципна подкрепа към проектите на законите за държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване, като е с определени резерви към тях, както и към проекта на закона за бюджета на Националната здравно осигурителна каса. 
 
Във всички изказвания на заседанието доминираше констатацията, че е необходима здравна реформа и „наливането“ на средства в тази нереформирана система няма да реши нейните проблеми. БТПП многократно е предлагала решение за подобряване на дейностите в здравеопазването. Подобни решения се съдържат в стандартите на GS1. В тази световна организация, която в България се представлява от БТПП, се разработват подобни стандарти с приложение в здравеопазването. Те се основават на база принципите на проследимост, уникална идентификация на отделните продукти, електронен обмен на данните, като се постига ефективност при разходването на средствата и също така има съществени ползи за обслужването на крайните потребители (пациентите). БТПП е готова да предостави подробна информация на всички заинтересовани лица в тази област и разчита на по-голяма активност от Министерството на здравеопазването и здравноосигурителната каса.
 
БТПП изрази несъгласие и по предложението за увеличаване на минималната работна заплата. Палатата счита, че то е необосновано. Обосновката на предложението с показатели като средна работна заплата и линия на бедност – не съответства на същността на МРЗ, а именно плащане за престиран труд. В този смисъл водещият показател трябва да бъде производителността на труда. 
 
Бе констатирано, че нито един показател в икономиката не дава основание за подобен ръст от 9.7% на минималната работна заплата. БТПП счита, че увеличаването на минималната работна заплата и увеличаването на тавана на месечния осигурителен доход ще препятстват ефекта от мерките за свиване на сивата икономика. 
 
Становищата на БТПП по:
 

29.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад