Назад

БТПП ще съдейства на производителите на земеделска техника за повишаване на конкурентоспособносттаПредседателят на УС на Сдружение на производителите на земеделска техника Никола Александров проведе среща с председателя на БТПП Цветан Симеонов, на която бяха обсъдени възможностите за съвместно сътрудничество в полза на българските производители на селскостопанска техника. Бяха дискутирани възможностите за провеждане на обучения, организиране на участия в изложения, делегации, размяна на информация за чуждестранни партньори и източници за финансиране на производителите.
 
По време на срещата бе отбелязано, че в сектора продължават притесненията от нелоялната конкуренция в областта на производството и търговия на селскостопанска техника и бе подчертана необходимостта от затягане на митническия контрол.
Председателите на двете организации се договориха да обединят усилия за по добро информиране на фирмите как да защитят своето производство и за оказване на съдействие за по-добра реклама на произвежданите машини и резервни части, както и отделяне на средства за иновации и нови технологии.
 
БТПП и Сдружението на производителите на земеделска техника ще си сътрудничат при изготвяне на становища, касаещи бранша и изискващи съдействие пред държавните институции за решаване на проблемите на производителите на земеделска техника.
 

10.10.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад