Назад

Подготвя се учредяването на Българо–Африканска търговска камара

Необходимо е България да си възвърне търговско–икономическите позиции в Африка


На 19.01.2010 г. Председателят на БТПП проведе среща с Мохамуд Ахмед Мохамед, бизнесмен, упълномощен от няколко африкански фирми за основаване на Българо-Африканска търговска камара. В центъра на дискусията бяха поставени въпросите, свързани с разширяване на сътрудничеството на българския бизнес с фирми от Африка.

Г-н Мохамед информира, че в най-скоро време ще регистрира в БТПП търговско представителство на холдинг от Кения, които има дълготрайни и разностранни интереси в България в областта на строителството, недвижимата собственост, туризма и селското стопанство, като помоли за съдействие от страна на БТПП за по-бързото осъществяване на тази инициатива, включително и евентуално предоставяне на подходящо помещение в сградата на БТПП.

БТПП изрази своята готовност за подкрепа на инициативата, произлизаща от представители на бизнеса от различни страни на Африка, като Председателят на Палатата подчерта, че в този случай трябва де се осъществят и необходимите контакти с Африканските търговско-промишлени палати. Най-удачна форма за създаването на смесена Българо- Африканска търговско-промишлена палата е да се започне с ТПП на Кения и постепенно се приобщят и други ТПП от региона.

Подчерта се необходимостта от възвръщане на търговско – икономическите позиции на България в Африка, особено в областта на строителството и инженеринга, здравеопазването, обучението, както и в търговията.


19.01.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад