Назад

Учредена е Българо–Албанска търговска палата

Ролята на търговско–промишлените палати е от особено значение, когато се утвърждават институционалните основи на бизнеса на една страна


На 15 януари 2010 г. председателят на Българската търговско–промишлена палата Цветан Симеонов се срещна с Траян Халаджов, председател на новоучредената Българо – Албанска търговска палата.

Новата неправителствена организация е реализация на намеренията на български фирми, работещи в Албания, да структурират по-добре усилията за развитие на двустранните бизнес отношения. Учредяването й бе един от въпросите, обсъдени по време на посещението на Председателя на БТПП в Тирана за Общото събрание на Асоциацията на балканските търговско–промишлени палати (ABC) на 13.11.2009 г. заедно с търговския представител на България в Тирана.

Българо–Албанската търговска палата със седалище в Тирана си поставя за цел п одобряване и развитие на търговските отношения между България и Албания, увеличаване на взаимните инвестиции, по-тясно сътрудничество в секторите от взаимен интерес, както и премахване на ограниченията за осъществяване на търговия между двете страни. Учредяването й се реализира със съдействието и на Посолството на Република България в Албания.

Според г-н Халаджов, за изграждането на законова база и утвърждаване на институции, на какъвто етап се намира Албания в момента, неправителствените организации са от изключителна полза. Българско–Албанската палата ще улесни дейността на няколкото големи български компании, които имат представителства в Албания, а и на значителен брой албански фирми, които поддържат бизнес отношения с България. Ролята на новоучредената двустранна палатата нараства и по линия на осъществяването на паневропейския транспортен коридор номер 8.

Според председателя на БТПП, Българо–Албанска търговска палата може да внесе ценен принос за развитие на балканските отношения и за стабилизиране на икономиката в региона. „Силно подкрепяме работата на балканските страни по линия на евроинтеграцията”, посочи Цветан Симеонов.

Взаимодействието между двете Палати ще се реализира в разнообразни направления като организиране на бизнес делегации, презентации на фирми, помощ в намирането на търговски партньори, предоставяне на качествени бизнес услуги и пълноценен обмен на информация. Г-н Симеонов пожела успех на новата организация и изрази готовността на БТПП да й сътрудничи за реализирането на съвместни проекти.


15.01.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад