Назад

Глобален форум на GS1: обучения и семинари по ключови направления за внедряване на нови стандарти

В рамките на Глобалния форум на GS1 се провеждат и панели на националните организации GS1 по региони -  Азия, Европа, Латинска Америка и Близкия изток и Средиземноморието. Делегацията на GS1 в Европа се включи в регионалния форум на GS1 в Европа. Представени бяха дейностите и приоритетите на GS1 в Европа за 2013 г.

Изнесена бе информация за работата на групата по внедряване на стандартите GS1 за пресни плодове и зеленчуци (GS1 in Europe Fruit& Vegetables Deployment Group) с Цел хармонизиране приложението на стандартите при този вид продукти.
 
Други основни теми в програмата на регионалния форум са качеството на данните (Data Quality), средата за глобална синхронизация на данните (GDSN) и мобилните комуникации, по-конкретно използването им в търговията.
 
В рамките на пленарните заседания се представят и различни дейности за проследимост, разработени във формат GS1 в Европа, както и програмата за качество на данните в глобалния регистър GEPIR. 
 
Основен момент от политиката на Международната асоциация GS1 e тясното сътрудничество между националните организации GS1 в различните страни, което спомага за прецизното администриране на системата от стандартите в цял свят, като същевременно облекчава внедряването на хармонизирани решения и е от полза за бързото разпространение на иновациите. 
 
За съхраняване на документи, съдържащи стандартизиращи данни и Добри практики от приложенията на стандартите в различните страни, са разработени и се използват различни онлайн инструменти като например базата eDox, която съхранява документи, предоставени от националните организации GS1.
 
Голямо значение за обмена на опит се отдава на обученията и семинарите на работещите в рамките на международната структура GS1. В последните два дни от форума се провеждат паралелни обучения и семинари в различни ключови направления, между които:
 
създаването на агрегатори на данни по места; 
транспорт и логистика; 
решения за борба с фалшифицирането на лекарства; 
изграждане на мрежа за подпомагане на потребителите на стандартите;
процес по разработване на нови стандарти в зависимост от нуждите на потребителите (Global Standards Management Process, GSMP);
подготовка на лектори по стандартите GS1; 
радиочестотна идентификация и електронен код на продукта EPC; 
стандартите GS1 за хранителни продукти; 
стандартите GS1 в здравеопазването – проследимост и маркиране на лекарства с DataMatrix, както и други.
 

20.02.2013 г.

Още новини:

Видео:

Назад