Назад

Приложенията на електронния подпис за малкия и средния бизнес 

За да може малкия и среден бизнес да ползва услуги по електронен път, БТПП, като оторизиран доставчик на удостоверителни услуги, предлага бърза и удобна процедура за получаване на удостоверение за квалифициран електронен подпис за физически и юридически лица – съответно StampIT Doc и StampIT DocPro.

По данни на НАП ДДС-документи по електронен път изпращат над 80% от регистрираните по ДДС търговци. А общо над 40 милиона декларации постъпват по електронен път годишно в приходната агенция. Според изчисленията на приходната агенция това означава, че срещу минимална инвестиция в електронен подпис за под 50 лв., гражданите и фирмите спестяват поне 330 млн. лв. на година от това, че не губят времето на своите служители в път и опашки. 

Осигуряването на електронен подпис може да помогне фирмите лесно да изпълняват задълженията си, свързани с оn–line подаване на декларации и документи до министерства и институции, плащане на данъци и такси, ползване на различни услуги в сферата на потреблението, създава сигурност и конфиденциалност в отношенията с партньорите и спестява ценно време.

С цел повишаване качеството на обслужването на фирмите, БТПП е създала условия услугите на Палатата да се ползват и по електронен път.

Подробности за получаване на електронен подпис чрез БТПП може да намерите на адрес http://www.bcci.bg/e-sign.html


27.12.2012 г.

Видео:

Назад