Назад

Среща между партньори по проект "CONNECTION"

В Българската търговско-промишлена палата се проведе среща на партнъорите по проект "CONNECTION“ – център за обмен на информация за трансгранично икономическо сътрудничество. Проектът е по програма за предприсъединителна помощ на ЕС Трансгранично сътрудничество България – Сърбия. Целта е да допринесе за социално-икономическото развитие на Българо-сръбския трансграничен район чрез създаване на благоприятна бизнес среда за нови дейности за граждани и инвеститори чрез подобряване на информационния достъп, относно трансграничното икономическо сътрудничество.

По време на срещата, на която присъстваха партньори от: Център за развитие в области Ябланица и Пчиня – Сърбия,  Община Владичин Хан - Сърбия и БТПП, се дискутира текущото състояние на проекта, както и се обсъди действителният график за изпълнение на всички дейности. По проекта предстои изграждане на 3-езичен /български, сръбски, английски/ уеб портал, предназначен за ползване от хора с увреждания. 
 
Г-жа Биляна Станкович – директор на Център за развитие в области Ябланица и Пчиня, Сърбия - информира, че проектът е получил широка публичност по време на „Дните на отворените врати“ в Брюксел, когато е представен на семинар, организиран от ГД "Регионална политика".
 

21.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад