Назад

Проведе се Общо събрание на Българо-саудитския бизнес съвет 

Събранието започна с отчет на събитията през 2012 г. Г-н Николай Филипов, председател на Българо-саудитския бизнес съвет (БСБС), представи свършените дейности през годината, а именно: улеснения начин за получаване на бизнес визи за Кралство Саудитска Арабия, уведомяване на Съвета на Саудитските Палати - инж. Aбдулах Aл-Moбти - за създаването на БСБС през 2010г. и отправената молба за съдействие относно създаване на подобна организация в Саудитска Арабия. Адресирана бе покана до новоназначения посланик на Кралство Саудитска Арабия Н.Пр. д-р Райед Kимли в Атина, отговарящо и за България, да посети България и БТПП в удобен период. Председателят на БСБС разкри, че постоянно се обработват  постъпили запитвания от български фирми, търсещи нови партньори в Саудитска арабия и се изпращат до Съвета на Саудитските Палати, с цел намиране на подходящи партньори. Г-н Филипов маркира секторите представляващи интерес за двустранно сътрудничество: туризъм, селско стопанство, информационни технологии.   
 
След представянето на отчета, членовете на БСБС преминаха към избор на ръководство. 
 
Резултатите от гласуването, са както следва:
Г-н Николай Филипов – “ALSY LTD” – председател  на БСБС 
Г-н Мохамед Сакър – “ SBL GROUP LTD” – почетен председател
Г-н Стефан Йорданов – „ БГ МОЛС ЕООД” - заместник – председател 
Г-н Недим Генджев – „ SOLAR ENERGY 2000 LTD” - заместник-председател
 
Членове на клубния съвет:
Г-жа Даниела Маркова – „ Хермес Холидейс София” 
Г-н Юфук Гюляй – „ТЕА VT” 
 
Събранието приключи с представяне и обсъждане на програмата за 2013. Предвижда се в периода януари-април 2013г. да се осъществи посещение в България от министъра на търговията и промишлеността на Кралство Саудитска Арабия и евентуално - провеждане на двустранен бизнес форум в БТПП.  През април-септември 2013г. предстои Българска бизнес делегация да посети Кралство Саудитска Арабия, а през есента на 2013г. се планира посещение на саудитски бизнесмени в България и организиране на двустранен бизнесфорум в БТПП. Следващата годишна среща на БСБС е планувана за месец декември 2013г.
В края на събранието г-н Филипов изказа своята благодарност на екипа на БТПП и по специално на дирекция “Международно сътрудничество и международни организации”.
 

19.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад