Назад

БТПП организира среща на партньорите по проект „RECULTIVATUR” 

На 11 и 12 декември БТПП беше домакин на четвъртата работна среща на партньорите по проект „RECULTIVATUR“. Партньорите по проекта са 14 организации от общо 7 страни - България, Гърция, Унгария, Италия,  Румъния, Словения и Босна и Херцеговина. 
 
Основната цел на проекта е разработване на взаимосвързана система от нови туристически продукти чрез стимулиране и използване на материалното и нематериално религиозно – културно наследство. 
 
По време на срещата се постави акцент върху създаването на предстоящите четири агенции за развитие на туризма, едната от които ще функционира в България. Палатата, съвместно с Бургаската регионална туристическа асоциация, ще работи по създаването на българската туристическа агенция. Предвижда разработването на персонализирани обучителни програми, туристически пакети и промоционални акции, които ще информират целевите групи за това как да ползват услугите на агенцията. Допълнително, самите заинтересовани групи ще имат възможност да работят директно с агенцията по създаването на иновативни туристически услуги, изцяло насочени към нуждите на туроператорите за развитието на религиозния туризъм в България.
 
За повече информация можете да се обръщате към Дирекция ”Европейска интеграция и проекти” при БТПП, тел. 02 / 8117 556, e - mail: projects2@bcci.bg
 

13.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад