Назад

В София бе учредена Регионална мрежа за сътрудничество в Югозападния регион за предотвратяване на проявите на неформалната икономика

 

 

При голям интерес в хотел Бест Уестърн в столицата бе учредена Регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения. В дискусията участваха работодатели и представители на институции от Югозападния регион. 
 
Учредителната срещата бе част от програмата на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
В разгорялата се дискусия се определиха два основни нюанса на сивото в икономиката, които имат за основна причина вече остарелите текстове в законодателството, които не отчитат големината на фирмите и са правени в други обществени и политически условия. Дойдохме на тази дискусия да научим начини за преодоляване слабостите в проявите на неформална икономика и се надяваме чрез такива мрежи да се реализират предложенията за законодателни промени, които да допринесат за обединяване интересите на отделните браншове, които са в рамките на БТПП, казаха работодатели. 
 
Като пример беше дадена досегашната работа на Националния съюз на градинарите, който се сблъсква с ограничения при наемането на здрави хора, които в момента се водят безработни и така способстват за развитие прояви на скрита ( сива) икономика. 
 
Иван Нейков, който водеше дискусията, напомни, че от 15 познати в страните от ЕС начини за заплащане на наемния труд, в България се познават и използват само 2. Почасовото заплащане, което позволява развитие на мобилността на работната сила и търпимостта към редица общоприети практики в отчитането на труда и болничните, особено в малките и средни фирми, трябва да бъдат модернизирани.
 
Председателят на Балканския институт по труда и социалната политика и бивш социален министър Иван Нейков посочи, че бизнесът продължава да свива работни места, продължава и замразяването на доходите. Според него последните осем години има непрекъснато намаляване на осигуровките с цел да се подкрепи бизнесът, за да създаде той работни места, но това е довело до огромен дефицит в НОИ и много висока безработица. 
 
В дискусията представител на НАП представи пътища за излизане на „светло” на обороти и данъчни резултати, които дават оптимистични очаквания.
 

13.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад