Назад

Учредяване на регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика

 

 

Учредяване на регионална мрежа за сътрудничество за ограничаване проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения
 
 
Българска търговско-промишлена палата Ви кани на създаването на Регионална мрежа за сътрудничество в Югозападния регион на всички заинтересовани страни от предотвратяване на проявите на неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения
 
Срещата е УЧРЕДИТЕЛНА и се организира по проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, изпълняван от БТПП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
 
 
Срещата е на 12.12.2012г. (сряда), от 09:50 часа в Зала Сити, хотел Бест Уестърн Плюс Сити, ул „Стара планина” № 6, гр. София
 

11.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад