Назад

БТПП участва в обсъждане за превенция и противодействие на корупцията

 

На 4 декември 2012 в Информационния център на Министерството на отбраната, се проведе кръгла маса на тема: „Превенция и противодействие на подкупването на чужди длъжностни лица – приоритет в борбата с корупцията и организираната престъпност“.
 
Кръглата маса бе организирана от Центъра за превенция и противодействие на организираната престъпност и корупцията към Министерския съвет (БОРКОР), в изпълнение на препоръките към България от фаза 3 на мониторинга на Работната група за борба с корупцията на чужди длъжностни лица към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 
 
            Конференцията осигури платформа за дискусия на негативните ефекти от престъплението „подкуп на чужди длъжностни лица”, повишавайки чувствителността на обществеността по темата, в съответствие с едноименната Конвенция на ОИСР.
 
            Обсъжданията в рамките на конференцията се обединиха около две оновни теми:
 
-         Преглед и прилагане на законодателството, свързано с престъплението „подкуп на чужди длъжностни лица”, съгласно Конвенцията и измененията на Закона за административните нарушения и наказания, в насока укрепване режима на отговорност на юридическите лица;
 
-         Мерки за гарантиране на ефективното предотвратяване и разкриване на престъплението „подкуп на длъжностно лице”, правни последици от престъплението в експортното застраховане и слаби места в данъчното законодателство. 
 
В конференцията взеха участие представители на Секретариата на ОИСР, представителството на ЕК в България, представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации, търговски кпалати, финансови институции и представители на средствата за масово осведомяване. 
 
Темата на кръглата маса е от особено значение и за БТПП, която следи напредъка в областта на борбата с корупцията. Представител на Палатата взе участие.
 

05.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад