Назад

БТПП ще отбележи 100-годишнината на Софийска мъжка търговска гимназия

 

На проведената среща в Палатата, Емилия Иванова - директор на Националната търговско-банкова гимназия, Иван Арсов - директор на Националната финансово-стопанска гимназия и Цветан Симеонов - председател на БТПП, обсъдиха рамката на предстоящото през 2013 г. - отбелязване на 100-годишнината от създаването на Софийска мъжка търговска гимназия, която е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на Софийската търговско-индустриална камара.
 
Обсъди се подготовката по издаването на съвместен двуезичен Алманах, който да отрази историята и развитието на двете гимназии, както и приноса им в подготовката на средни икономически специалисти и модернизиране на средното икономическо образование в национален мащаб.
 
Във връзка с провеждането на юбилея БТПП ще предложи организиране на Дискусионен форум и конкурс за учениците с награди от БТПП.
 

05.12.2012 г.

Още новини:

Видео:

Назад